Khi học tập, lao động, công tác tại Anh quốc, bạn nên biết những quyền cơ bản được nhắc tới trong bài viết này, nó có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Quyền tại nơi làm việc

Quyền của bạn tại nơi làm việc sẽ phụ thuộc vào:
 • Quyền của bạn theo luật định.
 • Hợp đồng lao động của bạn.
Hợp đồng lao động không thể tước đi quyền hợp pháp theo luật định của bạn. Ví dụ, nếu bạn có hợp đồng ghi rằng bạn chỉ được hưởng hai tuần nghỉ lễ có trả lương trên một năm, trong khi đó theo luật, tất cả nhân viên toàn thời gian đều có được 28 ngày nghỉ có trả lương trên một năm, phần này trong hợp đồng là vô hiệu lực và không được áp dụng. Thay vào đó, quyền bạn có theo pháp luật (trong trường hợp này là được nghỉ 28 ngày) sẽ được áp dụng.
 
Nếu hợp đồng lao động cho bạn nhiều quyền lợi hơn so với luật, ví dụ, theo hợp đồng, bạn có 6 tuần nghỉ có trả lương trên một năm, thì sẽ áp dụng theo hợp đồng lao động của bạn.
 
Có những quy định đặc biệt dành cho việc thuê lao động trả em và thanh thiếu niên. Để biết thêm những thông tin này hãy tìm đọc các bài viết liên quan.

Quyền theo luật định

Quyền theo luật định là các quyền hợp pháp dựa trên bộ luật được thông qua bởi Quốc hội.
 
Gần như tất cả người lao động, bất kể số giờ lao động một tuần, đều có những quyền hợp pháp nhất định. Tuy nhiên, vẫn có một số người lao động không được hưởng các quyền nào đó theo luật định.
 
Đôi khi, một nhân viên chỉ có được quyền lợi khi họ được tuyển dụng làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, và khi quyền này được áp dụng, khoảng thời gian trước khi người này đạt được quyền lợi đó sẽ được liệt kê bên dưới. Trừ khi bạn nằm trong nhóm người lao động bị khai trừ (không có quyền theo luật), bạn sẽ được hưởng các quyền dưới đây:
 • Quyền được nhận bản xác nhận các điều khoản lao động trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu làm việc.
 • Quyền được có bảng chi tiết tiền lương. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được trả ít nhất là mức lương tối thiểu của quốc gia. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền không bị khấu trừ lương bất hợp pháp. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được nghỉ lễ có trả lương. Nhân viên toàn thời gian được hưởng ít nhất là 28 ngày nghỉ một năm. Nhân viên bán thời gian thì được hưởng một mức tiền theo tỷ lệ phù hợp.
 • Quyền được nghỉ vì nhiệm vụ và hoạt động của công đoàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Thời gian nghỉ không nhất thiết phải được trả lương. Nhân viên cũng có quyền được có một đại diện công đoàn đi theo trong một phiên xử lý kỷ luật hoặc xử phạt. Nếu một nhân viên tham gia một cuộc đình công chính thức và bị sa thải vì lý do đó, đây được xem là sa thải không công bằng.
 • Quyền được nghỉ có trả lương để tìm việc nếu bị sa thải – quyền này được áp dụng khi nhân viên đã làm việc được hai năm cho chủ lao động.
 • Quyền được nghỉ để học tập hoặc đào tạo cho nhân viên 16 – 17 tuổi - quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được nghỉ chăm sóc tiền sản và có trả lương - quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được nghỉ thai sản có trả lương.
 • Quyền được nghỉ của người bố (khi có con mới sinh) có trả lương.
 • Quyền được yêu cầu thời gian làm việc linh động.
 • Quyền được nghỉ để nhận con nuôi có trả lương.
 • Quyền được nghỉ sinh không trả lương cho cả đàn ông và phụ nữ (nếu bạn đã làm việc được một năm) và quyền được nghỉ để chăm sóc cho những người phụ thuộc trong trường hợp khẩn cấp (được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc).
 • Quyền được làm việc tối đa 48 giờ một tuần theo luật Sức khỏe và An toàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được có thời gian nghỉ giải lao hàng ngày và hàng tuần theo luật Sức khỏe và An toàn. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc. Người lao động ban đêm có những quy định riêng.
 • Quyền không bị phân biệt đối xử. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền được tiếp tục làm việc cho tới ít nhất 65 tuổi.
 • Quyền được nhận thông báo sa thải từ chủ lao động hoặc người tuyển dụng, miễn là bạn đã làm việc trong ít nhất một tháng.
 • Quyền được giải thích lý do bị sa thải bằng văn bản, miễn là bạn đã làm việc trong vòng một năm nếu bắt đầu làm việc trước ngày 6 tháng 4 năm 2012 hoặc hai năm nếu bắt đầu làm việc sau ngày đó. Phụ nữ mang thai hay đang nghỉ thai sản có quyền được nhận văn bản có lý do bị sa thải mà không cần phải có khoảng thời gian làm việc cụ thể nào.
 • Quyền được yêu cầu bồi thường nếu bị sa thải không công bằng. Trong hầu hết trường hợp, để được đòi bồi thường khi bị sa thải không công bằng, bạn phải có thời gian làm việc một năm nếu bắt đầu làm việc trước ngày 6 tháng 4 năm 2012 hoặc hai năm nếu bạn bắt đầu làm việc sau ngày đó.
 • Quyền yêu cầu trợ cấp thôi việc khi bị sa thải. Trong phần lớn các trường hợp, bạn phải có thời gian làm việc hai năm để có thể yêu cầu trợ cấp, bồi thường thôi việc.
 • Quyền không bị gây bất lợi hoặc sa thải vì báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về vấn đề được dư luận quan tâm (việc phi pháp) tại nơi làm việc. Quyền này được áp dụng kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc.
 • Quyền của người lao động bán thời gian được hưởng các quyền theo hợp đồng (có tỷ lệ được hưởng), như người lao động toàn thời gian.
 • Quyền của nhân viên có thời hạn được hưởng các quyền theo hợp đồng như nhân viên làm cố định, lâu dài.
Bạn cũng có thể có các quyền bổ sung được quy định trong hợp đồng lao động của bạn. Đặc biệt, người làm việc theo hợp đồng lao động bán thời gian nên kiểm tra kỹ.
 
Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về việc mình có các quyền theo luật định nào, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia, ví dụ như Văn phòng Tư vấn Công dân (Citizens Advice Bureau – CAB).

Những người lao động không được hưởng một số quyền nhất định theo pháp luật

Một số người lao động không được hưởng một số quyền theo luật định. Họ là:
 • Bất kỳ ai không phải là nhân viên chính thức, ví dụ, nhân viên công ty dịch vụ hoặc người lao động tự do. Tuy nhiên, hầu hết người lao động đều được hưởng những quyền nhất định như mức lương tối thiểu, giới hạn về thời gian làm việc và những quyền khác về sức khỏe và an toàn, quyền không bị phân biệt đối xử và được nghỉ lễ có trả lương.
 • Nhân viên thường làm việc ngoài địa phận nước Anh.
 • Nhân viên ngành công an. Tuy nhiên, nhân viên ngành công an được bảo về bởi luật phân biệt đối xử.
 • Thành viên của các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, thành viên của các lực lượng vũ trang được bảo vệ bởi luật phân biệt đối xử.
 • Thủy thủ tàu thuyền và ngư dân.
 • Một số người lao động trong ngành vận tải không được nghỉ lễ có trả lương hay giới hạn thời gian làm việc theo luật và phải tuân theo hợp đồng lao động của họ.
 • Bác sĩ thực tập không được nghỉ lễ có trả lương và phải tuân theo hợp đồng lao động của họ. Họ cũng có thời gian làm việc tối đa là 58 giờ một tuần thay vì 48 giờ.
Nếu bạn không phải nhân viên chính thức mà là nhân viên công ty dịch vụ/người lao động tự do, người lao động không cố định, nhân viên thực tập hoặc tự kinh doanh, bạn nên tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia hoặc Văn phòng tư vấn công dân.

Quyền theo hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người tuyển dụng. Hợp đồng này có thể dưới dạng văn bản hoặc lời nói đã được thỏa thuận giữa họ.
 
Ngoài ra, hợp động lao động còn được bao gồm các thỏa thuận về “tập quán và thông lệ” liên quan đến người lao động hoặc lĩnh vực lao động. Đây là những gì thường được thực hiện ở nơi làm việc, ví dụ, người tuyển dụng cho phép nhân viên nghỉ một ngày vào tháng 8. Mặc dù điều này không được ghi trong văn bản hợp đồng, nó cũng là một phần của hợp đồng lao động bởi vì đây là lệ thường của công ty.
 
Nếu hợp đồng dưới dạng văn bản có đề cập điều này, nhưng trên thực tế tất cả nhân viên lại làm điều khác với sự nhận thức và cho phép của nhà tuyển dụng, thì các “tập quán và thông lệ” mới sẽ trở thành thỏa thuận chính thay vì các thỏa thuận trong văn bản.
 
Một công đoàn có thể đàm phán một thỏa thuận với nhà tuyển dụng về những điều kiện ở nơi làm việc. Thỏa thuận được đàm phán thường sẽ trở thành một phần của hợp đồng lao động, đặc biệt là nếu những điều kiện được đàm phán có lợi hơn những điều kiện trước đó.

Hợp đồng lao động bất hợp pháp

Một số hợp đồng lao động là bất hợp pháp nếu:
 • Nhân viên nhận tất cả hoặc một phần tiền lương bằng “tiền mặt”.
 • Và tiền thuế, tiền bảo hiểm quốc gia không được trả.
 • Và nhân viên biết họ được trả lương theo cách này để tránh nộp thuế và bảo hiểm quốc gia.
Tìm đọc thêm bài viết liên quan để hiểu về Hợp đồng lao động hợp pháp và bất hợp pháp ở Anh, xứ Wales và Scotland.

Bản xác nhận các điều khoản và điều kiện lao động chính

Tất cả nhân viên, bất kể số giờ làm việc một tuần, đều được nhận một bản xác nhận từ nhà tuyển dụng, trong vòng hai tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc. Bản xác nhận này mô tả các điều khoản chính của hợp đồng lao động.
 
Bản xác nhận phải cung cấp thông tin chi tiết về:
 • Tên công việc
 • Mức lương
 • Số giờ làm việc
 • Quyền nghỉ lễ
 • Tiền trợ cấp ốm đau
 • Chế độ lương hưu
 • Thông báo
 • Quy trình về xử phạt, sa thải và xử lý kỷ luật.

Tiền lương

Có một số quyền theo luật định liên quan đến lương bổng.
 
Để biết thêm thông tin về mức lương quốc gia tối thiểu cũng như những khoản giảm trừ không hợp pháp, tìm đọc các bài viết liên quan.

Ngày nghỉ và trả lương ngày nghỉ

Gần như tất cả người lao động đều được có ngày nghỉ lễ hàng năm có trả lương theo luật. Người lao động toàn thời gian được nghỉ ít nhất 5, 6 tuần một năm. Nếu bạn làm việc bán thời gian, bạn sẽ nhận được một số tiền theo tỷ lệ. Tuy nhiên vẫn có một vài nhóm người lao động không được hưởng ngày nghỉ có trả lương (ví dụ những người làm trong ngành vận tải, đọc thêm ở mục phía trên).

Ngày nghỉ cho ngân hàng (ở nước Anh)

Nếu hợp đồng lao động của bạn cho phép bạn nghỉ trong “ngày nghỉ cho ngân hàng” thêm vào những ngày nghỉ có trả lương theo luật định, ngày nghỉ cho ngân hàng sẽ được bao gồm trong những ngày nghỉ của bạn. Vì vậy, nếu bạn làm việc toàn thời gian và bạn được có thêm tám ngày nghỉ một năm trong kỷ nghỉ dành cho ngân hàng”, bạn sẽ được nghỉ tám ngày đó cộng thêm 20 ngày nghỉ nữa.
 
Để biết thêm thông tin, tìm đọc bài viết về Ngày nghỉ của ngân hàng tại Anh.

Cắt giảm nhân công và cắt giảm giờ làm việc

Nếu nhà tuyển dụng đang trong giai đoạn không có việc, họ có thể cắt giảm giờ làm việc hay thậm chí đuổi việc bạn.
 
Nếu bạn bị sa thải, thông thường bạn sẽ không được trả lương. Còn cắt giảm giờ làm việc có nghĩa là bạn sẽ chỉ nhận được một phần lương so với mức bình thường. Việc này có thể ảnh hưởng đến lương hưu của bạn, và thậm chí là vị trí thuế (tax position) cũng như bất kỳ lợi ích nào bạn có được. Ví dụ, nếu giờ làm việc của bạn giảm xuống dưới một mức nhất định, điều này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản tín dụng thuế nào mà bạn nhận được. Hãy liên lạc với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia ANh (HMRC) nếu giờ làm việc của bạn bị cắt giảm. Mặc khác, bởi vì thu nhập của bạn bị giảm xuống, bạn sẽ đủ điều kiện để hưởng những ích lợi hoặc sự trợ giúp khác mà trước đó bạn không nhận được, ví dụ: Trợ cấp nhà ở và Miễn giảm Thuế hội đồng.
 
Nếu bạn thuộc diện bị cắt giảm lao động hoặc cắt giảm giờ làm việc, bạn có thể được nhận một khoản trợ cấp từ nhà tuyển dụng, đây được gọi là “khoản tiền bảo đảm”.
 
Trong một vài trường hợp, cắt giảm nhân công hoặc cắt giảm giờ làm có thể là lựa chọn thay thế khi nhân công dư thừa. Tuy nhiên đôi khi bạn vẫn có thể đòi tiền trợ cấp thôi việc nếu bạn bị cắt giảm biên chế hay cắt giảm giờ làm.
 
Nếu bạn bị cắt giảm biên chế hay cắt giảm giờ làm, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về những ích lợi và các khoản trợ cấp khác mà bạn có thể nhận được.

Ốm đau

Nhiều nhân viên sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau theo luật định nếu họ phải nghỉ làm vì bệnh tật. Ngoài ra, một vài nhân viên có thể nhận được trợ cấp bệnh nghề nghiệp từ người sử dụng lao động, nhưng việc này còn phụ thuộc vào hợp đồng lao động của họ.

Thời gian nghỉ làm

Hầu hết nhân viên đều có quyền được nghỉ làm có trả lương theo luật định vì các lý do sau:
 • Để thực hiện nhiệm vụ của công đoàn.
 • Để thực hiện nhiệm vụ làm đại diện về sức khỏe và an toàn của công đoàn.
 • Để tìm việc làm nếu đối diện nguy cơ mất việc vì dư thừa nhân công.
 • Để được chăm sóc tiền thai sản.
 • Để nghỉ sinh (cả vợ và chồng, tuy nhiên thời gian nghỉ khác nhau), nghỉ để nhận con nuôi, hoặc yêu cầu thời gian làm việc linh hoạt để chăm sóc con trẻ.
 • Để học tập và đào tạo (cho nhân viên 16-17 tuổi).
Ngoài ra, gần như tất cả nhân viên đều có quyền được nghỉ làm, dù không nhất thiết sẽ được trả lương, với các lý do sau:
 • Để tham gia các hoạt động công đoàn.
 • Để thực hiện “công vụ”, ví dụ: là hội viên hội đồng của chính quyền địa phương hay ủy viên hội đồng quản trị trường học.
 • Để chăm sóc cho con cái. Những người có thời gian làm việc là một năm được quyền nghỉ nuôi con không trả lương. Bạn được hưởng 18 tuần nghỉ không lương trước khi con của bạn được 5 tuổi, hoặc trước khi con bạn được 18 tuổi nếu chúng là trẻ khuyết tật.
 • Để giải quyết các vấn đề bất ngờ xảy ra với người phụ thuộc trong gia đình, ví dụ, hợp đồng trông trẻ bị hủy bỏ. Người phụ thuộc bao gồm bất kỳ ai đang sống phụ thuộc vào người lao động.
Hãy tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia nếu bạn có bất cứ vấn đề nào liên quan đến quyền nghỉ làm của bạn, hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến các quyền này.

Quyền yêu cầu được tham gia đào tạo

Ở Anh, Scotland và xứ Wales, một số người có quyền yêu cầu được nghỉ làm để đi đào tạo. Tuy nhiên, mặc dù bạn có quyền đó, nhà tuyển dụng không bắt buộc phải cho bạn nghỉ. Nếu họ cho phép, họ không bắt buộc phải trả lương cho bạn.
 
Bạn được quyền yêu cầu nghỉ làm để tham gia đào tạo nếu:
 • Bạn là người lao động.
 • Bạn làm việc cho một tổ chức với hơn 250 nhân viên.
 • Bạn đã làm việc cho nhà tuyển dụng trong ít nhất 26 tuần khi bạn đưa ra yêu cầu đó.
 • Bạn đã không có quyền pháp lý cho việc nghỉ làm có lương để đi học hoặc đào tạo. Nếu bạn ở độ tuổi 16-18 tuổi, bạn có thể đã có quyền này.
 • Bạn có thể yêu cầu nghỉ làm để tham gia bất kỳ khóa đào tạo nào giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, và cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp. Đó có thể là khóa đào tạo để lấy bằng cấp, hoặc để giúp bạn phát triển các kỹ năng trong công việc. Không có giới hạn về số lượng thời gian mà bạn có thể yêu cầu.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về quyền được yêu cầu nghỉ làm để đi đào tạo, những gì bạn có thể yêu cầu và cách đưa ra yêu cầu ở trang web : www.gov.uk.

Quyền yêu cầu được làm việc linh hoạt

Nếu bạn đã làm việc được ít nhất 26 tuần, bạn có thể yêu cầu được làm việc linh hoạt hơn.
 
Làm việc linh hoạt có thể gồm làm việc bán thời gian, làm việc vào giờ học của học sinh (tùy theo quốc gia khác nhau), thời gian làm việc tùy chỉnh, làm việc tại nhà, làm việc có sự phân chia, làm việc theo ca, thời gian làm việc xen kẽ hoặc dồn thời gian làm việc (bạn hoàn thành tổng số giờ làm việc đã định trong khoảng thời gian ngắn hơn).
 
Mặc dù bạn có quyền được yêu cầu làm việc linh hoạt, nhà tuyển dụng không nhất thiết phải đồng ý. Tuy nhiên, họ phải nghiêm túc xem xét yêu cầu của bạn và phải đưa ra được lý do hợp lý nếu họ quyết định không đồng ý.
 
Bạn có thể đưa ra một yêu cầu làm việc linh hoạt mỗi năm. Yêu cầu này phải bằng văn bản. Bạn nên nêu ra được suy nghĩ của mình về mô hình làm việc của bạn thay đổi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc kinh doanh của doanh nghiệp và nó sẽ có hiệu quả thế nào trong thực tế.
 
Bạn không có quyền kháng nghị, nhưng việc cho phép điều này sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội thử nghiệm cách làm việc mới. Nếu yêu cầu được làm việc linh hoạt của bạn bị từ chối, bạn có thể:
 • Yêu cầu ACAS giúp bạn giải quyết tranh chấp với nhà tuyển dụng. ACAS đã lập ra một chương trình trọng tài về vấn đề làm việc linh hoạt để giải quyết loại tranh chấp này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ACAS tại trang web www.acas.org.uk
 • Khiếu nại với tòa án lao động.
Bạn chỉ có thể khiếu nại với tòa án lao động trong một vài trường hợp nhất định, ví dụ: nhà tuyển dụng không xem xét yêu cầu của bạn theo đúng thủ tục hay họ đã không xem xét những thông tin một cách chính xác khi đưa ra quyết định.
 
Bạn cũng có thể khiếu nại lên tòa án lao động vì lý do phân biệt giới tính. Ví dụ: nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể khiếu nại trên cơ sở là việc không cho phép bạn làm việc linh hoạt là “phân biệt giới tính gián tiếp”. Điều này là bởi vì có nhiều phụ nữ chịu trách nhiệm về việc phải chăm sóc con cái hơn đàn ông.
 
Thời gian khiếu nại với tòa án lao động được giới hạn nghiêm ngặt. Thông thường việc này diễn ra trong ba tháng, trừ đi một ngày, kể từ ngày điều mà bạn đang khiếu nại xảy ra lần cuối cùng. Thời gian này đã được gia hạn thêm từ ngày 6 tháng 5 năm 2014 và bạn phải thông báo cho ACAS về khiếu nại của bạn ở hầu hết các tòa án lao động.
 
Đây là một lĩnh vực rất phức tạp. Nếu bạn muốn khiếu nại với tòa án lao động bởi vì nhà tuyển dụng từ chối yêu cầu được làm việc linh hoạt của bạn, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia.
 
Bạn cũng nên nhớ rằng tòa án lao động có thể không có khả năng lật ngược quyết định của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, tòa này có thể yêu cầu nhà tuyển dụng phải xem xét lại yêu cầu của bạn hay bồi thường cho bạn.
 
Để biết thêm thông tin về quyền này, truy cập trang web www.gov.uk . Trang web có đầy đủ công cụ để bạn giúp bạn tìm hiểu về quyền và các lựa chọn của bạn trong các trường hợp cụ thể.

Chăm sóc sức khỏe và an toàn lao động

Tất cả nhà tuyển dụng đều có nghĩa vụ phải chăm lo cho sức khỏe và an toàn của nhân viên, ví dụ, họ phải cung cấp các thiết bị y tế, và các phương tiện thoát hiểm đầy đủ phòng trường hợp cháy nổ, quần áo bảo hộ và bảo đảm rằng tất cả máy móc đều an toàn.
 
Ngoài ra, có những quy định riêng cho những vấn đề sau:
 • An toàn cháy nổ. Có thể tìm thêm thông tin về trách nhiệm của nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động đối với vieeccj an toàn cháy nổ ở Anh tại trang web www.gov.uk , ở xứ Wales tại trang web www.wales.gov.uk và ở Scotland tại www.infoscotland.com/firelaw .
 • Vệ sinh.
 • Tiếng ồn.
 • Máy móc.
 • Thang máy và mang vác vật nặng.
 • Các chất độc hại.
 • Nhà vệ sinh.
 • Thiết bị giặt rửa.
 • Nước uống.
 • Chỗ ngồi.
 • Thiết bị y tế.
 • Nhiệt độ.
 • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Gần như tất cả người lao động đều có quyền không làm việc trung bình quá 48 giờ một tuần. Người lao động ca đêm không thể làm việc trung bình quá 8 tiếng trong một chu kỳ 24 giờ. Người lao động từ 18 tuổi trở lên (Người lao động thành niên) được có một ngày nghỉ mỗi tuần. Người lao động từ 16-18 tuổi (Người lao động vị thành niên) được có hai ngày nghỉ mỗi tuần. Người lao động thành niên có được 11 giờ nghỉ liên tục mỗi ngày, và tối thiểu 20 phút nghỉ giữa giờ nếu ngày làm việc của họ dài hơn sáu giờ. Người lao động vị thành niên có được 12 giờ nghỉ liên tục mỗi ngày, và tối thiểu 30 phút nghỉ giữa giờ nếu thời gian làm việc một ngày của họ dài hơn bốn giờ 30 phút.
 • Sử dụng máy tính.
 • Cấm hút thuốc ở nơi làm việc.
Để biết thêm thông tin về quyền của bạn, truy cập trang web của Cơ quan quản lý An toàn và Sức khỏe Anh quốc tại địa chỉ www.hse.gov.uk  .
 
Ở Scotland, bạn có thể liên lạc Tổ chức Làm việc An toàn và Khỏe mạnh theo số điện thoại 08000192211 và tại trang web www.safeandhealthyworking.com .
 
Ở Bắc Ireland, bạn có thể liên lạc Cơ quan quản lý An toàn và Sức khỏe Bắc Ireland - HSENI theo số 08000320121 và tại 2 trang web: www.hseni.gov.ukwww.nidirect.gov.uk .
 
Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề giới hạn số giờ làm việc cũng như về việc phải làm ban đêm, liên lạc theo đường dây trợ giúp theo số 08009172368.

Phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử là đối xử bất công vì các vấn đề mà thường liên quan đến đặc điểm cá nhân. Việc này có thể coi là bất hợp pháp nếu nó động chạm đến một trong các đặc điểm “được bảo vệ” sau:
 • Tuổi tác.
 • Khuyết tật.
 • Nhận thức giới tính (Bản dạng giới).
 • Hôn nhân hoặc or kết hợp dân sự.
 • Nghỉ sinh hoặc nghỉ thai sản.
 • Chủng tộc.
 • Tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
 • Giới tính.
 • Xu hướng tình dục.
Có nhiều loại phân biệt đối xử khác nhau:
 • Phân biệt đối xử trực tiếp.
 • Quấy rối.
 • Phân biệt đối xử gián tiếp.
 • Trù dập, bắt nạt.
 • Về việc “điều chỉnh hợp lý”.
 • Phân biệt đối xử phát sinh từ vấn đề khuyết tật.
Phân biệt đối xử trực tiếp xảy ra khi một người nào đó bị đối xử tệ hơn những người khác bởi vì một trong những đặc điểm cá nhân được bảo vệ đã được liệt kê ở trên. Ví dụ: nếu một nhân viên châu Á không được chọn để thăng chức bởi vì chủng tộc, đây là phân biệt chủng tộc trực tiếp.
 
Quấy rối cũng có thể là một hình thức phân biệt đối xử nếu nó liên quan đến một trong những đặc điểm trên. Quấy rối có thể được bao gồm lạm dụng bằng lời nói, nhận xét có ám chỉ tình dục và tiếp xúc thân thể không mong muốn.
 
Phân biệt đối xử gián tiếp xảy ra khi một nhân viên nào đó chịu bất lợi bởi một chính sách hay yêu cầu không chính đáng trong công việc. Bất lợi này phải có liên quan tới một trong các đặc điểm “được bảo vệ”. Ví dụ: nhà tuyển dụng chỉ đào tạo cho nhân viên toàn thời gian, đây là phân biệt đối xử gián tiếp với phụ nữ, bởi vì nhiều nhân viên bán thời gian là nữ giới hơn nam giới.
 
Bạn cũng có thể đang bị phân biệt đối xử nếu bạn bị trù dập, bắt nạt bởi vì bạn cố gắng khiếu nại hoặc tố tụng hành vi phân biệt đối xử.
 
Nếu bạn là người khuyết tật, nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải loại bỏ những rào cản mà bạn phải đối mặt vì những khuyết tật của mình, để bạn có thể hoàn thành công việc và xin việc giống như những người khỏe mạnh. Đây được gọi là nghĩa vụ thực hiện những “điều chỉnh hợp lý”.
 
Trong trường hợp bạn là người khuyết tật, nhà tuyển dụng cũng có thể sẽ phân biệt đối xử với bạn vì những vấn đề nảy sinh từ tình trạng của bạn, chứ không phải vì bản thân khuyết  tất đó.
 
Nếu bạn bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc, bạn có thể nói lên sự bất bình, gửi khiếu nại và thương lượng để thử giải quyết vấn đề. Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường cho tòa án lao động. Thời gian khiếu nại với tòa án lao động được giới hạn nghiêm ngặt. Thông thường việc này diễn ra trong ba tháng trừ đi một ngày, kể từ ngày điều mà bạn đang khiếu nại (ở đây là việc phân biệt đối xử) xảy ra lần cuối cùng. Bạn phải thông báo với ACAS (Tổ chức Trọng tài, Hòa giải và Cố vấn Anh Quốc) về khiếu nại với tòa án lao động của bạn. Hãy tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia về những gì phải làm trước khi hết hạn.
 
(Viettimes)
Thêm bình luậnNotice: Undefined index: query in /home/visaukne/public_html/modules/mod_sp_weather/mod_sp_weather.php on line 24

Cannot get London location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Gửi tin tức cho chúng tôi

Bạn biết tin tức mới và muốn shia sẻ với chúng tôi, hãy gửi bài viết của bạn hoặc đường link, chúng tối sẽ cập nhật lên trang web này. Xin cảm ơn!
ĐĂNG TIN