Có các tuyến đường để bạn có thể định cư ở UK vĩnh viễn, tuy không đơn giản nhưng cũng không phải là không có cơ hội để bạn thực hiện ước mơ trở thành công dân Anh quốc.

Bạn có thể xin ILR Visa (Visa định cư vĩnh viễn) qua các tuyến đường sau:

Tier 1 (Investor) Visa:

+> Lộ trình 2 năm sống tại UK

Bạn cần có tối thiểu 10 triệu GBP để đầu tư vào UK, nếu các điều kiện được chấp nhận thì bạn sẽ được cấp Tier 1 (Investor) Visa 3 năm 4 tháng ==> Yêu cầu phải hoàn thành đầu tư 10 triệu GBP trong 3 tháng đầu tiên khi đến UK ==> Phải duy trì việc đầu tư đều đặn trong 2 năm thì bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK.

+> Lộ trình 3 năm sống tại UK

Bạn cần có tối thiểu 5 triệu GBP để đầu tư vào UK, nếu các điều kiện được chấp nhận thì bạn sẽ được cấp Tier 1 (Investor) Visa 3 năm 4 tháng ==> Yêu cầu phải hoàn thành đầu tư 5 triệu GBP trong 3 tháng đầu tiên khi đến UK ==> Phải duy trì việc đầu tư đều đặn trong 3 năm thì bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK.

+> Lộ trình 5 năm sống tại UK

Bạn cần có tối thiểu 2 triệu GBP để đầu tư vào UK, nếu các điều kiện được chấp nhận thì bạn sẽ được cấp Tier 1 (Investor) Visa 3 năm 4 tháng ==> Yêu cầu phải hoàn thành đầu tư 2 triệu GBP trong 3 tháng đầu tiên khi đến UK ==> Phải duy trì việc đầu tư đều đặn trong thời gian tại UK ==> Tiến hành gia hạn Visa thêm 2 năm sau khi hết hạn Visa ==> Duy trì tiếp tục việc đầu tư đều đặn trong 2 năm tiếp theo thì bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK.

Tier 1 (Entrepreneur) Visa

Bạn cần tối thiểu 200,000 GBP để đầu tư vào Anh quốc bằng cách thành lập hoặc tiếp quản và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều doanh nghiệp ở Anh, nếu các điều kiện được chấp nhận thì bạn sẽ được cấp Tier 1 (Entrepreneur) Visa 3 năm 4 tháng ==> Đăng ký với tư cách làm giám đốc hoặc tự làm chủ doanh nghiệp trong 6 tháng đầu tiên khi tới UK, tạo ra 10 vị trí công việc full-time (cho người lao động định cư) tại doanh nghiệp đang tiếp quản hoặc doanh nghiệp có lợi nhuận tối thiểu 5 triệu GBP trong 3 năm ==> Bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK sau 3 năm ==> Nếu các điều kiện trên không thỏa mãn thì bạn cần thời gian là 5 năm với Visa Tier 1 Entrepreneur và bạn không được ra ngoài UK quá 180 ngày trong 1 năm thì bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK sau 5 năm.

Tier 1 (Exceptional Talent) Visa

Bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK sau 5 năm với loại Visa này.

Representative of an Overseas Business

Bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn tại UK sau 5 năm với loại Visa này.

Tier 2 (General), (Sportpersons), (Religious Workers)

Sau 5 năm bạn có thể xin Visa định cư vĩnh viễn nhưng bạn cần chứng minh số tiền thu nhập kiếm được tối thiểu 35,000 GBP 1 năm (có 1 số trường hợp ngoại lệ).

Các trường hợp khác theo đúng số năm yêu cầu được ghi ở bảng trên.

Nếu cần hỗ trợ ngay, xin hãy gọi qua số hotline: 0942.897.483 (Viber, Zalo)